Huisregels Meadow 

Huisregels

 • Meadow Festival is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Alleen een origineel, digitaal toegangsbewijs geeft toegang tot het festival. De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen;
 • Alleen personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder zullen tot het festival worden toegelaten;
 • Om toegang te verkrijgen tot het terrein dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
 • Dieren, alcohol, drugs, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op;
 • Tijdens Meadow Festival geldt een zero tolerance beleid;
 • Bij of reeds voor het betreden van het terrein, op het terrein en tijdens het evenement kunt u worden gefouilleerd. De bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke fouillering. Indien u daaraan geen medewerking verleent, wordt u de toegang tot het terrein ontzegd.
 • Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;
 • De volgende zaken zijn niet toegestaan op het terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van Meadow:
  • Mee gebracht eten & drinken;
  • Glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s,(vuur-)wapens, laserpennen;
  • Verdovende middelen(drugs);
  • Voertuigen(zoals onder andere auto’s, aanhangers, Geen suggesties); constructietenten;
  • Huisdieren;
  • Vuurwerken/of brandgevaarlijke materialen
  • Vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aansteker gas en parfum;
  • Geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten,
  • Tapinstallaties, grote voorwerpen(zoals bankstellen),confetti/partyploppers;
  • Voetbalshirts, kleding met nationalistische en/of racistische tekens of uitingen,
  • Professionele foto-,film-en andere opname apparatuur.
 • Indien u tijdens het bezoeken van Meadow Festival medicijnen moet gebruiken dient u de meegebrachte medicijnen in originele verpakking mee te nemen. De verpakking moet voorzien zijn van uw naam en dosering erop. Tevens dient u een dokterverklaring te kunnen overleggen. Medicijnen worden bij de (Eerste Hulppost) EHBD voorzien van uw naam en telefoonnummer, in bewaring genomen waar u de medicijnen kunt gebruiken wanneer nodig.
 • Het bezoeken van het Meadow Festival is volledig op eigen risico;
 • De organisatie van Meadow houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden. In verband met veiligheidsvoorwaarden is het niet toegestaan om het festivalterrein in en uit te lopen
 • Wildplassen/poepen is verboden op het gehele festivalterrein. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig op het festivalterrein. Deze zijn tevens gratis.
 • Het gooien van drank en/of andere voorwerpen is ten strengste verboden. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers bij ongepast/hinderlijk, bedreigend, gewelddadig of discriminerend gedrag van het festivalterrein te verwijderen.
 • Tijdens Meadow Festival kun je met consumptiemunten betalen. Deze kun je op het festivalterrein betalen met cash of pin. De munten kunnen worden gebruikt om bij de bar en/of de cateraars af te rekenen. Gekochte munten zijn alleen gedurende Meadow Festival 2022 geldig en worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
 • Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden
 • Het is verboden om eigendommen van Meadow Festival mee te nemen buiten het festival terrein.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is het ten strengste verboden om zich backstage te begeven.
 • Bij beschadiging van eigendommen en/of goederen aanwezig op het festival is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de ontstane schade. Tevens zal de organisatie alle reparatie en/of vernieuwingskosten verhalen op de dader(s). Indien nodig wordt aangifte van vernieling gedaan bij de politie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke spullen tijdens Meadow Festival.
 • In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.
 • Bij overtreding van de huisregels zal weigering of verwijdering van het festival terrein plaatsvinden
 • Na afloop van Meadow Festival dient iedere bezoeker het terrein te verlaten, eventueel op aanwijzingen van organisatie en beveiliging. Denkt u bij het verlaten van het Meadow Festival aan onze gemeente en met name onze buren.
 • Alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien zal de organisatie van Meadow Festival beslissen.
 • Als het evenement wordt afgelast worden de bezoekers hiervan via de social mediakanalen en de website op de hoogte gebracht. Als er een afgelasting plaats moet vinden tijdens het evenement worden de bezoekers hier via het geluidsysteem van het podium op de hoogte