Info

Info

Op 20 april was de kaartverkoop van Meadow Festival. Binnen 2 uur waren weer alle kaarten verkocht. Hou onze website en social kanalen in de gaten want er zullen nog diverse acties komen om kaarten te verkrijgen!

Meadow Festival vindt plaats op het festivalterrein in Schipluiden, gelegen aan de Tiendweg nummer 2.


Ondanks dat we voldoende parkeergelegenheid hebben maken we dit jaar weer gebruik van 2 parkeerterreinen. Volg de aanwijzingen van de parkeerbegeleiders op om je auto te parkeren.


– Voor auto’s

1. Volg de borden PARKEREN MEADOW.
2. Hiermee kom je bij het op het parkeerterrein van VV Schipluiden. Als dit vol is word je door de parkeerbegeleiders verwezen naar het weiland langs de Rijksstraatweg.
3. Volg de aanwijzingen van de parkeerbegeleiders op en parkeer in de aangewezen plekken.


– Voor fietsers

1. Op het parkeerterrein voor het festival terrein is aan de linkerkant een fietsparkeerplaats gemaakt.
2. Volg de aanwijzingen van de parkeerbegeleiders op en parkeer je fietsen netjes in een rijtje.

Het festivalterrein gaat om 14:00 uur open en we sluiten het terrein rond de klok van 23:45 uur. Wij verzoeken alle bezoekers na afloop rustig naar huis te gaan en geen overlast te veroorzaken in de omgeving.

De minimale leeftijd is 18 jaar. Bij twijfel zal er aan de poort gevraagd worden naar je ID.

Net als vorige jaar zijn er ook dit jaar weer lockers op het terrein. We hebben er wel een beperkt aantal, wil je er zeker zijn dat je er eentje hebt, kom dan op tijd.

Ook dit jaar werken we weer met munten. Munten van vorig jaar zijn niet geldig! Munten kan je kopen op het festivalterrein en je kan zowel contant als met pin betalen. Dit jaar kan je de catering ook met munten betalen.

Meadow Festival hanteert een zero tolerance beleid. Dat betekent dat je geen soft- en harddrugs in het bezit mag hebben. Bij de ingang wordt streng gefouilleerd. Mocht je in het bezit zijn van drugs, dan eindigt jouw Meadow festival 2019 bij de poort.

Op het terrein van Meadow festival is een EHBD post aanwezig. Voel je je slecht, heb je eerste hulp nodig dan kan je terecht bij de EHBD post. Zij zijn duidelijk aanwezig op het terrein.

Op Meadow Festival schenken we drank in plastic bekers. Probeer tijdens de dag je afval zoveel mogelijk in de afvalbakken te gooien.

 1. Tijdens Meadow Festival dient iedere bezoeker zich te houden aan onderstaande huisregels:
  Wanneer men zich hier niet aan houdt zal hij/zij van het terrein worden verwijderd.
 2. Meadow Festival is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.
 3. Alleen een origineel, onbeschadigd toegangsbewijs geeft toegang tot het festival. De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.
 5. Alleen personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder zullen tot het festival worden toegelaten.
 6. Om toegang te verkrijgen tot het terrein dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
 7. Dieren, alcohol, drugs, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op. Bij of voor het betreden van het terrein, op het terrein en tijdens het evenement kunt u worden gefouilleerd. De bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke fouillering. Indien u daaraan geen medewerking verleent, wordt u de toegang tot het terrein ontzegd.
 8. Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen.
 9. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van Meadow: – meegebracht eten & drinken.
  glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen.
  – verdovende middelen (drugs).
  – voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangers, caravans, campers en fietsen)
  – constructietenten.
  – huisdieren.
  – vuurwerk en/of brandgevaarlijke materialen.
  – vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aan stekergas en parfum.
  – geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten,tapinstallaties, grote – voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers.
  – voetbalshirts, kleding met nationalistische en/of racistische tekens of uitingen.
  – professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
 10. Het bezoeken van het Meadow Festival is volledig op eigen risico.
 11. De organisatie van Meadow houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
 13. Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 14. In verband met veiligheidsvoorwaarden is het niet toegestaan om het festivalterrein in en uit te lopen.
 15. Wildplassen/poepen is verboden op het gehele festivalterrein. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig op het festivalterrein. Deze zijn tevens gratis.
 16. Het gooien van drank en/of andere voorwerpen is ten strengste verboden.
 17. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers bij ongepast/hinderlijk, bedreigend, gewelddadig of discriminerend gedrag van het festivalterrein te verwijderen.
 18. Tijdens Meadow Festival kun je met consumptiemunten betalen. Deze kun je op het festivalterrein kopen
  met cash of PIN. De munten kunnen worden gebruikt om bij de bar en cateraars af te rekenen.
 19. Gekochte munten zijn alleen gedurende Meadow Festival 2019 geldig.
 20. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
 21. Het is verboden om eigendommen van Meadow Festival mee te nemen buiten het festivalterrein.
 22. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is het ten strengste verboden om zich backstage te
  begeven.
 23. Bij beschadiging van eigendommen en/of goederen aanwezig op het festival is de desbetreffende bezoeker
  aansprakelijk voor de ontstane schade. Tevens zal de organisatie alle reparatie en/of vernieuwingskost
  en verhalen op de dader(s). Indien nodig wordt aangifte van vernieling gedaan bij de politie.
 24. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke spullen tijdens Meadow Festival.
 25. In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.
 26. Bij overtreding van de huisregels zal weigering of verwijdering van het festivalterrein plaatsvinden.
 27. Na afloop van Meadow Festival dient iedere bezoeker het terrein te verlaten, eventueel op aanwijzingen
  van organisatie en beveiliging.
 28. Denkt u bij het verlaten van het Meadow Festival aan onze gemeente en met name onze buren.
 29. Alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien zal de organisatie van Meadow Festival beslissen.
 30. De muntverkoop tijdens Meadow Festival sluit om 23:15 uur. Hierna is het niet meer mogelijk om munten
  te kopen.
 31. De bar (consumptieverkoop) en de cateraars sluiten om 23.30 uur.